Wat is positieve gezondheid?

 

Met positieve gezondheid wordt een bredere kijk op gezondheid bedoeld en niet alleen naar lichamelijke of mentale ziektes gekeken. Of je je als mens gezond voelt is niet alleen afhankelijk van een lichamelijk of geestelijk ongemak maar ook hoe je als mens daarmee omgaat.

Hoeveel veerkracht heb je? Kijk je positief naar de dingen die je nog wel kunt doen of juist negatief naar de dingen die je niet kunt doen.

Als je naast een ziekte een zinvol bestaan leidt dan ervaar je een betere gezondheid en meer geluk dan wanneer je geen zinvolle invulling aan je leven geeft.

Ook steun uit de omgeving en sociale contacten zijn belangrijk voor een positieve gezondheid. Mensen met weinig sociale contacten of eenzaamheid ervaren voelen zich vaak

 

Wat zijn de pijlers van positieve gezondheid?

Positieve gezondheid bestaat uit 6 dimensies. Ik noem de dimensies liever pijlers.

De 6 pijlers zijn:

  1. lichaamsfuncties
  2. mentaal welbevinden
  3. zingeving
  4. kwaliteit van leven
  5. meedoen
  6. dagelijks functioneren

Als je op alle 6 pijlers ‘goed’ scoort dan heb je een goede positieve gezondheid. Is er 1 pijler wat minder dan kun je daar aan gaan werken. Je kunt het zelf oplossen of met behulp van een leefstijlcoach.

Waar staan deze pijlers voor?

Pijler 1, lichaamsfuncties, gaat over:  fitheid, klachten, slapen, voeding, bewegen enzovoort. Bij leefstijlcoaching wordt hier vaak als eerste naar gekeken. Zoals ook bij overgewicht bijvoorbeeld.

Pijler 2, mentaal welbevinden, is een probleem bij depressie of burn-out klachten. Je krijgt problemen met onthouden en concentratie, je wordt onzeker, raakt het gevoel van controler kwijt en omgaan met verandering wordt ook steeds moeilijker. Ook hier kan de leefstijlcoach bij helpen. 

Pijler 3, zingeving, is een belangrijk doel. De meeste mensen worden gelukkig van een zinvol leven. Bijvoorbeeld andere mensen helpen door vrijwilligerswerk of je wilt jezelf blijven ontwikkelen of je hebt een ideaal, een droom dat je wilt bereiken. Als je het gevoel hebt dat het geen zin heeft wat je elke dag doet dan heeft dat natuurlijk ook invloed op pijler 2 en pijler 4. 

Pijler 4, kwaliteit van leven, omvat de balans in je leven. Balans tussen privé en werk waardoor je ook tijd hebt om leuke dingen te ondernemen. Ook hoe je woont is belangrijk; heb je geen last van de buren. Om leuke dingen te ondernemen heb je ook geld nodig. Of je kunt rondkomen van je geld is ook belangrijk voor deze pijler. Ook aan de ‘kwaliteit van leven’ kan de leefstijlcoach veel bijdragen. Hoe kun je op een andere manier omgaan met beperkingen waardoor het je toch niet belemmert in je doen en laten?

Pijler 5, meedoen, gaat over meedoen in de maatschappij. Heb je genoeg sociale contacten? Ben je eenzaam? Heb je het gevoel dat je erbij hoort, dat er rekening met jou gehouden wordt. Ook dit kun je samen met je leefstijlcoach bespreken. Samen ga je dan op zoek naar een manier om meer sociale contacten te verwerven.

Pijler 6, dagelijks functioneren, gaat over basale vaardigheden zoals zorgen voor jezelf, je grenzen kennen, omgaan met tijd of geld, kunnen werken en hulp kunnen vragen.

 

Doe de Positieve Gezondheidstest!

Wil jij weten hoe het met jouw positieve gezondheid gesteld is vraag dan hieronder de test aan.

Bron: Institute for Positive Health (iPH)